PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mór Város Sportjáért Közalapítvány
PÁLYÁZATOT

hirdet Mór város diák-, szabadidő és versenysportjának segítése érdekében a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására.
Pályázhatnak:
Az ifjúság testedzésében, a diák-, szabadidő-, versenysportban konkrét és ellenőrizhető feladatot vállaló szervezetek, kisközösségek, egyesületek. Magánszemély nem pályázhat!
Kuratórium célja:

 • Mór város sportéletének fellendítése
 • helyi szintű sportrendezvények támogatása

Főbb támogatandó tevékenységi területek:

 • diák-, iskolai- és versenysport kiegészítő támogatása
 • mozgássérültek, fogyatékosok, különböző idült betegségben szenvedő csoportok szabadidősport tevékenységének támogatása
 • az iskola, a diák, a versenysport létesítmény feltételeinek javítása és felszerelés vásárlás kiegészítő támogatása

Nem lehet pályázatot benyújtani:

 • edzői díjra, étkezésre, szállásköltségre, utazási költségre

Elbírálásnál előnyt jelent:

 • minél nagyobb létszámú csoport megmozgatása
 • minél több korcsoport megmozgatása
 • versenyek szervezése, rendezése

A Kuratórium lehetőségeihez mérten támogatja az Egyesületeket/Intézményeket. Egy Egyesület/Intézmény 1 db pályázatot nyújthat be, a maximálisan elnyerhető összeg egy pályázatra 80.000 Ft.

A pályázatot az alapítvány kuratóriumához írásban kell eljuttatni, a pályázatnak megfelelő feltételek szerint.
Pályázni űrlapon lehet, mely a kuratórium titkáránál beszerezhető:
Ruff Linda: Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Mór
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az elnyert támogatás végső felhasználási időpontja: 2017. május 31.
A beszámolót a kuratórium titkárához írásban kérjük benyújtani 2017. június 15-ig.
Az a pályázó, aki a beszámolót határidőre nem készíti el a következő évben nem nyújthat be pályázatot.
Az elszámolásnál a számla másolatát, átutalás esetén a bankszámlakivonatot és egy összesítő táblázatot kell benyújtani, a számlát záradékolni szükséges, mely bizonyítja, hogy más elszámoláshoz nem került felhasználásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szervezet, intézmény és a megvalósításért felelős személy nevét, címét, telefonszámát
 • megvalósítandó programot és célkitűzést
 • a programban résztvevők körét, létszámát
 • a megvalósítandó célra rendelkezésre álló saját pénzeszközt
 • a pályázott összeg és felhasználás részletezését
 • az ellenőrzés lehetséges módjának megjelölését
 • a szervezet, intézmény folyószámla számát
 • a várható eredményt

A pályázati űrlap minden pontját kérjük részletesen kitölteni. A hiányosan, olvashatatlanul, esztétikailag nem megfelelően kitöltött pályázatokat a Kuratórium nem bírálja el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 17.00 óra
Elbírálás határideje: 2016. november 9.

A pályázatot Ruff Lindához, a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba személyesen eljuttatni szíveskedjenek.

A zárt borítékra kérjük ráírni: PÁLYÁZAT